تبلیغات
نیلونا - آخر چه می کنی؟!

آخر چه می کنی؟!

شنبه 17 بهمن 1388 23:54

نویسنده : نیلوفر خسروی

دیدی؟

دیشب آسمان هم از دست تو

فریاد کشید

دیوانه شد و

خود را سوخت

آخر چه می کنی با خودت؟!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -