تبلیغات
نیلونا - هالیوود

هالیوود

شنبه 21 فروردین 1389 22:45

نویسنده : نیلوفر خسروی

کسی هالیوود را بیدار کند

که این چهره های ماتم زده و رنگ باخته

کارگردانی میخواهند

یک نفر از جنس هالیوود
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -