تبلیغات
نیلونا - فردای ما را چه سود...؟

فردای ما را چه سود...؟

شنبه 25 اردیبهشت 1389 22:57

نویسنده : نیلوفر خسروی

هوا گلویم را به بالا و به پایین می خراشد

آب نه

       خاك نه

                  ابر نه

زندگی را از من بگیر

زندگیی را كه در آن خون از گلوگاه می جوشد

                                                            و

عشق در خلوتگاه ملحفه ی یك تخت

                                           بین دو بدن

                                                         فراموش می شود

فردای ما را بدون خون و عشق چه سود...؟

فردایی با ارمغان بی خبری.

مرگ را ببخش

پیش از خروشیدن خون،

پیش از فراموشی عشق،

پیش از من،

پیش از تو.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -