تبلیغات
نیلونا - زخم كاری

زخم كاری

شنبه 5 تیر 1389 22:15

نویسنده : نیلوفر خسروی

از این پس

به جای شما

سیم های خاردار را

در آغوش می فشارم.

آخر این ها كه زخمشان كاری نیست!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -