تبلیغات
نیلونا - عکس

عکس

شنبه 30 مرداد 1389 22:25

نویسنده : نیلوفر خسروی

دوربین فلاش می زند.

نترسید

داد بزنید

شما را شناسایی نمی کنند!

منم،

شادی های لحظه ایم را ثبت می کنم

که می داند؟

شاید ماندگار شدند...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -