تبلیغات
نیلونا - پارک ژوراسیک

پارک ژوراسیک

شنبه 13 شهریور 1389 22:29

نویسنده : نیلوفر خسروی

می دانم

در این ژوراسیک پارکی که زندگی می کنم

در حسرت ساده ترین چیزها خواهم ماند

آخر من

 طعمه ای بیش نیستم
دیدگاه ها : آه
آخرین ویرایش: - -