تبلیغات
نیلونا - عینك

عینك

جمعه 15 آبان 1388 00:46

نویسنده : نیلوفر خسروی

 

 

 

گفتم عینك

تنها راه چاره عینك دودی ست و دست هایی كه مراقبند.

سكوت.....

- شب،

شب ها چه طور؟

خیره نگاهش كردم و رودخانه جاری شد...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -