تبلیغات
نیلونا - روانی

روانی

شنبه 3 مهر 1389 23:29

نویسنده : نیلوفر خسروی

عادت های مازوخیستیم را کنار گذاشتم

تا دیگر وسیله ی ارضای هیچ سادیستی نباشم

لبخندی برای دلقک های خود ساخته ندارم

شیزُفرنیم درمان شده و

        می دانم

روزی که من به زمین آمدم

روز خیلی مهمی نیست!

هِی تو! با آن خنجر پشت سرم چه می کنی؟

انگار دارم پارانویا می گیرم!
دیدگاه ها : روان کاوی
آخرین ویرایش: - -