تبلیغات
نیلونا - بازرسی

بازرسی

پنجشنبه 12 اسفند 1389 00:12

نویسنده : نیلوفر خسروی

از بالا تا پایین

بر بدنم دست می کشد

بر تمام برآمدگی هایم

اما چیزی نیست....

بدنم از فریاد هم خالی شده

یک نفر بیاید فریاد زدن را دوباره به من بیاموزد

 
دیدگاه ها : فریاد
آخرین ویرایش: - -