تبلیغات
نیلونا - پشت میله ها

پشت میله ها

یکشنبه 7 فروردین 1390 18:53

نویسنده : نیلوفر خسروی

هیچ بهاری

این لرز را از تنم نمی گیرد

تو در زندان شمال

دیگری پشت میله های جنوب

دلتنگ که شدید

به آب بزنید

من خزرم

خلیجم

 

ناخنهایتان را در من فرو کنید

دارند تکه تکه ام می کنند

این میله ها را از من بیرون بیاورید

من خود، شکنجه ام!
دیدگاه ها : بهار
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 فروردین 1390 16:56