تبلیغات
نیلونا - آنکه نیست...

آنکه نیست...

چهارشنبه 24 فروردین 1390 17:03

نویسنده : نیلوفر خسروی

مگر از سایه کمرنگتر هم می شود؟

من وجود خارجی ندارم!

تنها چشمانت را ببند و

تا سه بشمار

من

غیب

می شو...
دیدگاه ها : -
آخرین ویرایش: - -