تبلیغات
نیلونا - دیگر خوب نیستم

دیگر خوب نیستم

شنبه 10 اردیبهشت 1390 14:02

نویسنده : نیلوفر خسرویصورتم به چرک می نشیند

و از این پس می گذارم باد موهایم را ببرد؛

یقه ی بلیزم را هرگز نمی بندم

و در این خلا همیشگی که از دیوارهای دلم سر می رود

به تو سیگار تعارف می کنم،

تنم را می فروشم

و شیطان را هم درس می دهم

می خواهم دیگر خوب نباشم....
دیدگاه ها : حرف
آخرین ویرایش: - -