تبلیغات
نیلونا - رود می شوم

رود می شوم

پنجشنبه 2 تیر 1390 21:30

نویسنده : نیلوفر خسروی

تنها نشسته ام و

                  به یاد دهقانان

                                   رود می شوم.

محصول نمی دهد

شور است تنهاییم     
دیدگاه ها : دانه
آخرین ویرایش: - -