تبلیغات
نیلونا - مغز استخوان بدون پیوند

مغز استخوان بدون پیوند

دوشنبه 30 آبان 1390 23:09

نویسنده : نیلوفر خسروی

گوشم بوق می زند

و آن سرطان که می گفتی

به مغز استخوانم رسیده

فردا هم که موهایم را از ته بزنند؛

زشت و وامانده

باز هم دست از خیانت نمی کشم

هیچ مغز استخوانی به من پیوند نمی خورد!
دیدگاه ها : پیوند
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:31