تبلیغات
نیلونا - فرمالیسم

فرمالیسم

دوشنبه 1 خرداد 1391 00:49

نویسنده : نیلوفر خسروی

بیا

بردار

دستم

پاهایم

سینه ها

تنم را

لغات را بردار

شعرم را بگو
دیدگاه ها : لغت
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 11:28