تبلیغات
نیلونا - به فکر باید بود

به فکر باید بود

شنبه 8 مهر 1391 23:38

نویسنده : نیلوفر خسروی

هر کسی، باید

حداقل یک بار

در کوچکترین جزیره ی حاره ای قرار بگیرد

و ذوب شود

به فکر رودخانه های بی سد باید بود!
دیدگاه ها : فکر
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:27