تبلیغات
نیلونا - وحشی

وحشی

چهارشنبه 3 آبان 1391 19:03

نویسنده : نیلوفر خسروی

وحشی شده ام و

هیچ طنابی نگهدارم نیست

به تاریکی پتوها پناه می برم

و خواب ندارم.

خواب زنان شاعر و مردان گم شده می بینم

از پتوها خون می چکد

عروسک ها بی سر....

بی تن....

بی زبان.....

صفحه های زندگیَم

-که گم کردید-

باز می نویسم.
دیدگاه ها : چاقو
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:27