تبلیغات
نیلونا - گزارش پزشک قانونی 1/9/1391

گزارش پزشک قانونی 1/9/1391

جمعه 3 آذر 1391 14:53

نویسنده : نیلوفر خسروی

از زمان زخمی عبور می کنم

و به دست های سردم می رسم

ها می کنم

اتاق از بخار دهان پر می شود

زبان خدا که در دهانم دنبال چیزی می گشت

راه نفس می بندد.

من به مرگ طبیعی می میرم!
دیدگاه ها : ها
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:27