تبلیغات
نیلونا - داستان واقعی

داستان واقعی

سه شنبه 5 دی 1391 22:59

نویسنده : نیلوفر خسروی

شکی نبود

کمی آنطرف تر

مردی

از داستان ها بیرون آمده بود

سوال، زن بود

آیا هنوز

در داستان ها، برهنه می شد؟
دیدگاه ها : داستان
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:27