تبلیغات
نیلونا - تقلا

تقلا

پنجشنبه 2 خرداد 1392 11:56

نویسنده : نیلوفر خسروی


undefined


رنگدانه

حرف

حرف های رنگی

حرف های قافیه دار

 

همه چیز از یک روز پر گنجشک شروع شد

 

ایستاده در باد

وزیده می شدند

یک، زن خط خورد

دو، مرد خط خورد

تمام ترمینال خط خطی شده بود!دیدگاه ها : خط
آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 خرداد 1392 10:21