تبلیغات
نیلونا - زوال

زوال

شنبه 1 تیر 1392 20:08

نویسنده : نیلوفر خسرویچشم بر زانو

قطره قطره از ساق سفید جاری می شود

روی زمین

زیر فرش

گوشه ی دیوار

آب می شود.

فقط بگو: 'نجات'

دوباره آب، ساق سفید می شود.
دیدگاه ها : نجات
آخرین ویرایش: - -