تبلیغات
نیلونا - برهنه

برهنه

دوشنبه 31 تیر 1392 19:26

نویسنده : نیلوفر خسروی


غذن ها، دکمه ها، بندها

باز

لباس بر تنش نمی ماند

بوی علف تازه می داد

و جنگل نرینه ای بود،

                     در انتظار خلوتش.

برهنه

روی خاک

با انگشتش

سرنوشت تنی بی لباس حک می کرد.
دیدگاه ها : طرح
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 مرداد 1392 12:44