تبلیغات
نیلونا - خفته

خفته

دوشنبه 1 مهر 1392 22:47

نویسنده : نیلوفر خسرویشب

به دنبال سکوت

از میان توری ِپنجره

بر اندام خفته ی آرام می خزد:

سیاه، چسبناک، اجتناب ناپذیر

حالا صبح هم که بیاید

خفته، تنهاترین نماد تاریکی است:

تنها، چسبناک، اجتناب ناپذیر.
دیدگاه ها : سکوت
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 مهر 1392 22:51