تبلیغات
نیلونا - یک گروتسک

یک گروتسک

پنجشنبه 9 آبان 1392 09:09

نویسنده : نیلوفر خسروی
از پس سال هایی دور

یک تن بی سر بیرون می آید

با قلبی برای پمپاژ خون

و دو دست بسیار بلند

که به دور کُره چرخ می خورد

و تمام قاتلان زنجیری دنیا

ایمن

به خواب نیمروزی فرو می روند.

چقدر

همه چیز

به زیپ باز شلوارش می آید

حیف

دستش به خودش نمی رسد.
دیدگاه ها : انگشت
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 آبان 1392 09:32