تبلیغات
نیلونا - راکد

راکد

یکشنبه 17 آذر 1392 00:45

نویسنده : نیلوفر خسرویخزه به دیوار تالاب

می بندد

تا صبح هم که در عکس ماه شنا کنم

نورانی نمی شوم

بر خطوطم دستی بکش

رودخانه شبها خروش می کند.
دیدگاه ها : دست
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 آذر 1392 00:49