تبلیغات
نیلونا - راکد

راکد

شنبه 16 آذر 1392 23:45

نویسنده : نیلوفر خسرویخزه به دیوار تالاب

می بندد

تا صبح هم که در عکس ماه شنا کنم

نورانی نمی شوم

بر خطوطم دستی بکش

رودخانه شبها خروش می کند.
دیدگاه ها : دست
آخرین ویرایش: شنبه 16 آذر 1392 23:49