تبلیغات
نیلونا - شبانه

شبانه

پنجشنبه 5 دی 1392 22:55

نویسنده : نیلوفر خسروی


در دریای نا آرام تخت من

یک کوسه هست

هر شب

مرا از این دنیای نا امید می خورد

صبح

دوباره به دنیا می آورد.
دیدگاه ها : کوسه
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 دی 1392 23:01