تبلیغات
نیلونا - تاکسیدرمی

تاکسیدرمی

دوشنبه 17 شهریور 1393 22:19

نویسنده : نیلوفر خسروی


نزدیکترین راهِ فرار

پریز برق بود

کنار ملحفه­ ها

      تب شبانه

     و لرز پنجره ­ها.

میان رنگ پریدگی دیوار

گریز

ممکن بود

راحتِ راحت

خشک می­توان شد

و از دیوار گذشت

شاید پیامی میان سیم ­ها

از او جریان داشت

که به مقصد می­رسید.

تنها راه وصل

پریز برق بود.
دیدگاه ها : ولت
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 شهریور 1393 22:23