تبلیغات
نیلونا - غیر واقعی

غیر واقعی

سه شنبه 2 دی 1393 10:56

نویسنده : نیلوفر خسروی


می روم!

 

این دنیای واقعی مال ِ خودتان

اصلا می روم یک شخصیت می شوم

در ساده ترین کتاب آستِن

 واقعی که نباشم

دستتان به آرزوهایم نمی رسد!

دیدگاه ها : داستان
آخرین ویرایش: سه شنبه 2 دی 1393 20:00