تبلیغات
نیلونا - سیاه شدگی

سیاه شدگی

پنجشنبه 16 مهر 1394 12:38

نویسنده : نیلوفر خسروی


مرز فروپاشیدگی کجاست؟

با من در سخن بگو!

چشم های خیره به دالان تاریک بسته اند

و دستی در جستجو، پیچیده تا دالان؛

دری محافظ تاریکی نخواهد بود.

تا انتها غوطه وریم

دریغ!

مرزی برای این تاریکی سیال نخواهد بود.
دیدگاه ها : سیاهی
آخرین ویرایش: پنجشنبه 16 مهر 1394 12:40