تبلیغات
نیلونا - زن مرد

زن مرد

شنبه 27 خرداد 1396 23:19

نویسنده : نیلوفر خسروی

                                                                                                                                    برای توجاده ناگزیر بود

برای من،

که مرد شده بودم

با قلبی تپنده و مشتی گره کرده

و دنیا در دست تو باد می کرد.

من شکسته بود یا تو

که دیگر دست نوازشی نداشتی

و این جاده بود

با صدایی بلند:

برو، برو، برو

من کبود بودم از مشت

و از تنگی نفس

جریانی زلال در من جریان داشت

که گذشت

حالا آلودگی روحم را خراش می دهد

و شعر از واژه هایم فرار می کند.

دست پر تورمت را بر من بکش

و از من بگذر

از مردی

که در میان جاده ها رها مانده

و در قلبش زنی است

که خونریزی می کند

مشت می زند

و آرزوهایی دارد

 که در فیلم ها حقیقت می شود.

 
دیدگاه ها : مشت
آخرین ویرایش: یکشنبه 28 خرداد 1396 07:01